Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé

  Author: Admin Genre: »
  Rating

   

  Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé
  Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé
  Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé

  Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé

  Level 4 - Sách cờ vua lý thuyết khai cuộc căn bản dành cho bé  • Mô tả: sách cờ vua lý thuyết khai cuộc dành cho trẻ em có 89 trang gồm các nguyên tắc bắt đầu ván cờ, những sai lầm thường gặp, một số ván cờ ngắn của các danh thủ cờ vua, bài tập rèn luyện.
  • Giá bán: 80.000 VNĐ/cuốn.