Level 3 - Sách bài tập cờ vua chủ đề chiếu bí 2 nước cho bé

  Author: Admin Genre: »
  Rating

   

  Level 3 - Sách bài tập cờ vua chủ đề chiếu bí 2 nước cho bé

  • Mô tả: sách bài tập chiếu bí 2 nước dành cho trẻ em có 54 trang chứa 300 bài tập chủ đề chiếu bí với nhiều quân,  giúp bé rèn luyện kỹ năng kết thúc ván cờ.
  • Giá bán: 31.000 VNĐ/cuốn.