Level 3 - Sách bài tập chiến thuật sơ cấp dành cho bé

  Author: Admin Genre: »
  Rating

   

  Sách bài tập cờ vua chiến thuật sơ cấp dành cho bé  • Mô tả: sách bài tập chiến thuật cờ vua sơ cấp dành cho trẻ em có 54 trang chứa 278 bài tập chủ đề: tiêu diệt quân phòng thủ, tấn công ô yếu, bài tập bắt quân.
  • Giá bán: 31.000 VNĐ/cuốn.