Level 2 - Sách bài tập cờ vua chủ đề chiếu bí cho bé

  Author: Admin Genre: »
  Rating

   

  Level 2 - Sách bài tập cờ vua chủ đề chiếu bí cho bé


  • Mô tả: sách bài tập chiếu bí dành cho trẻ em có 54 trang chứa 300 bài tập chủ đề chiếu bí với nhiều quân.  giúp bé rèn luyện kỹ năng kết thúc ván cờ.
  • Giá bán: 32.000 VNĐ/cuốn.