Level 2 - Sách bài tập chiến thuật căn bản

  Author: Admin Genre: »
  Rating

   

  sách bài tập chiến thuật cờ vua dành cho trẻ em


  sách bài tập chiến thuật cờ vua dành cho trẻ em
  • Mô tả: sách bài tập chiến thuật cờ vua dành cho trẻ em có 42 trang chứa 221 bài tập chủ đề: phòng thủ, tấn công đôi, đòn ghim..
  • Giá bán: 32.000 VNĐ/cuốn.