Level 1 - Sách bài tập cờ vua chủ đề bắt quân dành cho bé

    Author: Admin Genre: »
    Rating

    • Mô tả: sách bài tập bắt quân dành cho trẻ em có 28 trang chứa 141 bài tập chủ đề bắt quân, giúp bé rèn luyện kỹ năng bắt quân sao cho có lợi.
    • Giá bán: 18.000 VNĐ/cuốn.